Lidmaatschap en contributie

Aanmelden en afmelden

Aanmelden
Nieuwe leden kunnen zich door middel van dit aanmeldingsformulier aanmelden als lid van LAAC Twente. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging vóór 1 december automatisch verlengd.

Voordat je lid wordt, is het natuurlijk mogelijk om een paar keer mee te trainen om te kijken of LAAC Twente iets voor jou is.

Afmelden
Opzeggingen moeten per e-mail (of schriftelijk) geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie: info@laactwente.nl

Contributie

Contributie per kalenderjaar (2024):

Wedstrijdleden: € 62,50 + € 47,00 (afdracht AU)
Recreatieleden: € 62,50 + € 20 (afdracht AU)
Jeugdleden (14-20 jaar): € 36,30 + € 18,50 (afdracht AU)

Voor het lidmaatschap en de contributie geldt:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt je in de loop of aan het einde van het jaar lid van LAAC Twente, dan krijg je korting op de contributie.
  • Er geldt een korting van € 7,00 per lidmaatschapsjaar voor elk volgend lid uit een gezin of samenwoningsvorm. De korting geldt alleen indien er door alle betrokkenen voor een volledig jaar contributie is/wordt betaald.
  • Verhogingen van de Atletiekunie worden automatisch doorgevoerd.
  • Betaling van de contributie gaat via automatische incasso.
  • De jaarcontributie voor het lopende jaar wordt in april van dat jaar afgeschreven.
  • Opzegging lidmaatschap schriftelijk of per e-mail voor 1 december. Indien voor 1 december geen schriftelijke (of per e-mail) opzegging is ontvangen, is men de volledige contributie over het komende jaar verschuldigd.
  • Voor vragen over het lidmaatschap en contributie kun je contact opnemen met de ledenadministratie: info@laactwente.nl