Bestuur en organisatie

Voorzitter
Anton Stoorvogel
telefoon: 06-24995067
e-mail: voorzitter@laactwente.nl
In portefeuille: algemene zaken en technische commissie

Secretaris
Daniel Visscher
telefoon: 06-13915833
e-mail: secretariaat@laactwente.nl
In portefeuille: –

Penningmeester
Hugo Kok
telefoon: 06-20010958
e-mail: penningmeester@laactwente.nl
In portefeuille: beheer en financiën

Bestuurslid
Leonie Postma
telefoon: 06-41302587
e-mail: activiteiten@laactwente.nl
In portefeuille: activiteitencommissie

Bestuurslid
vacant
telefoon: –
e-mail: –
In portefeuille: wedstrijdcommissie

Secretariaat

Algemeen secretariaat
Postbus 77
7570 AB Oldenzaal
e-mail: bestuur@laactwente.nl

Bankrekening:
Rabobank Zuid en Oost Twente
IBAN NL65 RABO 01 5683 1589
t.n.v. LAAC Twente

Ledenadministratie
Herbert Schröder
E-mail: info@laactwente.nl

Wedstrijdsecretariaat
Jan Olsman
telefoon: 06 – 23945763
e-mail: wedstrijden@laactwente.nl

Huishoudelijk reglement

Download het huishoudelijk reglement van LAAC Twente