Bestuur en organisatie

Voorzitter
Anton Stoorvogel
telefoon: 06-24995067
e-mail: voorzitter@laactwente.nl

Secretaris
Carien Tebbens
telefoon: 06-10125778‬
e-mail: secretariaat@laactwente.nl

Penningmeester
Bart Vos
telefoon: 06-25534726‬
e-mail: penningmeester@laactwente.nl

Bestuurslid
Ron Höfte
telefoon: 06-24529018
e-mail: bestuur@laactwente.nl

Bestuurslid

Huub van Langen
telefoon: 06-13347601
e-mail: bestuur@laactwente.nl

Secretariaat

Algemeen secretariaat
Postbus 77
7570 AB Oldenzaal
e-mail: bestuur@laactwente.nl

Bankrekening:
Rabobank Zuid en Oost Twente
IBAN NL65 RABO 01 5683 1589
t.n.v. LAAC Twente

Ledenadministratie
Herbert Schröder
E-mail: info@laactwente.nl

Wedstrijdsecretariaat
Jan Olsman
telefoon: 06 – 23945763
e-mail: wedstrijden@laactwente.nl

Huishoudelijk reglement en statuten

Download het huishoudelijk reglement en/of de statuten van LAAC TwenteCa