Aanmelden


Aanmelding nieuwe leden

Lid worden kan door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen. Onze ledenadministratie zal vervolgens contact met je opnemen.

Aanmeldformulier

Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Als je in de loop van het jaar lid wordt, dan wordt de eerste contributie naar rato bepaald: 12, 9, 6 of 3 maanden.
  • Er geldt een korting van €7,00 per lidmaatschapsjaar voor elk volgend lid uit een gezin of samenwoningsvorm. De korting geldt alleen indien er door alle betrokkenen voor een volledig jaar contributie is/wordt betaald.
  • Verhogingen van en afdrachten aan de Atletiekunie worden automatisch doorgevoerd.

Persoonsgegevens


Adres-/Contactgegevens


Financiële gegevens

Betaling middels machtiging. De contributie wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd. Het lidmaatschap is bindend voor het lopende jaar (1 jan t/m 31 dec) en wordt zonder opzegging vóór 1 december automatisch verlengd.


Machtiging *

* Verplichte velden