Nieuwe trainers bij LAAC(25 juni 2009)

In september 2008 zijn Huub van Langen, Bart Peeters, Ingrid Prigge en Gerry Visser begonnen met de opleiding tot Looptrainer niveau 3 van de Atletiekunie, de voormalige opleiding 'Trainer Loopgroepen'. Het was de eerste keer dat de cursus in de nieuwe vorm werd gegeven. Het uitgangspunt van de opleiding is het zogenaamde 'competentiegerichte leren'.
 
De opleiding startte met een zevental workshops, waarna voor de cursisten de praktijk begon. In de loop van de cursus moesten er een viertal 'Proeves van Bekwaamheid' worden afgelegd: het organiseren van een (verenigings)evenement, het coachen bij wedstrijden, het aansturen van sporttechnisch kader en uiteraard, de belangrijkste, het geven van training en het stimuleren van de sportieve ontwikkeling van de lopers.
 
Op zaterdag 20 juni vond in het FBK Stadion de laatste Proeve van Bekwaamheid plaats, te vergelijken met het 'oude' praktijkexamen. Ingrid, Bart en Gerry mochten aan de beoordelaars van de Atletiekunie laten zien wat ze als trainer in huis hadden. Huub koos ervoor om het examen in december te doen. Ingrid en Gerry konden na afloop van het examen hun diploma in ontvangst nemen. Bart slaagde voor zijn praktijkexamen, maar moet nog twee andere PvB's afronden voordat ook aan hem het diploma kan worden uitgereikt.
 
LAAC Twente is weer twee trainers rijker, en op korte termijn komen daar ongetwijfeld nog twee bij.
index  |  << vorige ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ... volgende >>