Concept-beleidsplan(17 september 2010)

Donderdag 16 september j.l. is tijdens een thema-avond het beleidsplan doorgesproken. In aanloop van deze avond is er via de mail al het nodige uitgewisseld ten aanzien van een eventuele trainersvergoeding. Dat maakte de start van de avond best spannend. De opkomst was groot: ruim 40 personen.

Hoewel er op enkele punten flink gediscussieerd is, was iedereen zeer constructief. Chapeau voor alle deelnemers. Even een ruwe greep uit de discussies:

  • LAAC is er weliswaar voor de volwassen loper maar volgens Herman Moelard loont het de moeite om nog eens te kijken om wat activiteiten op te zetten voor de groep 14 plus. Daar is tegenwoordig ook animo voor;
  • om het trainersoverleg wat meer transparanter te maken is wat meer communicatie nodig en is het net als bij andere commissies goed om een bestuurslid deel te laten nemen aan de vergadering (of een trainer wordt bestuurslid);
  • voorstel vanuit de trainers om aan de ALV (in een bijzondere bijeenkomst) een voorstel over trainersvergoedingen voor te leggen waarbij ook de financiële consequenties in beeld zijn gebracht; vanuit de aanwezigen werd dit ondersteund.

Het bestuur heeft aangegeven de inbreng te waarderen en deze mee te nemen en te overwegen wat zij hiermee zal gaan doen. Op korte termijn zullen zij de leden hierover informeren.

 

index  |  << vorige ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  ... volgende >>