Bevrijdingsvuur lopend naar Oldenzaal(5 mei 2009)

Ruim 20 leden van de 25-jarige atletiekvereniging LAAC Twente halen op 5 mei om 0.30 uur het bevrijdingsvuur uit Wageningen op.
Via Renkum, Oosterbeek, Dieren, Zutphen, Lochem, Diepenheim, Goor, Delden en Hengelo bereiken zij om 13.00 uur Oldenzaal. Daar wordt het bevrijdingsvuur bij het monument 4 en 5 mei aan burgemeester Backhuijs overhandigd.

Veel meer foto's zijn hier te zien.

Bij de foto: Monika Duivenkate overhandigt het vuur aan burgemeester Backhuijs.

 In de nacht van 4 op 5 mei wordt dit jaar in Wageningen bij het Hotel De Wereld voor de 61e keer het Vrijheidsvuur ontstoken. Dit vuur wordt door vele atleten door heel Nederland verspreid. Lange Afstand Atletiek Club Twente vormt een team om het vuur hardlopend naar één van de veertig deelnemende gemeenten te brengen. De atletiekvereniging viert in 2009 haar 25-jarig bestaan en besluit in het kader van dit jubileum het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Oldenzaal te brengen en daar te overhandigingen aan burgemeester F.T.J.M. Backhuijs.


De provincie Overijssel opent dit jaar de reeks bevrijdingfestivals. Om deze reden mogen de Overijsselse teams als eerste groep starten bij de bevrijdingsvuurestafette. LAAC Twente mag zich als zevende team melden bij de commissaris van de koningin van Overijssel, de heer G. Jansen. Marcel Lucassen - die als eerste loper start - krijgt een brandende fakkel uit handen van burgemeester van Wageningen, de heer Van Rumund. LAAC Twente vertrekt in het holst van de nacht voor een tocht over 110 kilometer. De route leidt de lopers via Renkum, Oosterbeek, Dieren, Zutphen naar Lochem, Diepenheim, Goor, Delden, Hengelo om uiteindelijk in Oldenzaal bij het monument 4 en 5 mei te finishen.
Het parcours is verdeeld in 11 etappes van ongeveer gelijke lengte. Per etappe zijn twee lopers actief, die begeleid worden door twee fietsers. Voor de keuze van het parcours, de organisatie van de bevrijdingsestafette naar Oldenzaal en voor de bijbehorende logistiek is LAAC Twente zelf verantwoordelijk. Het draaiboek hiervoor is geschreven door Gerrit Bultman, Jan Grobben en Herman Holterman. Tussen de etappes moet snel worden gewisseld, zodat het bevrijdingsvuur op tijd in Oldenzaal aanwezig zal kunnen zijn.
Tijdens de nachtelijke uren is het koud en nat. Geen bezwaar voor de lopers, wel voor de fietsers. De zuidwesten wind helpt de sporters in de goede richting. Met ruim 20 atleten - mannelijke en vrouwelijke - poogt de jubilerende club de eindstreep te halen.
Rond half zeven is Zutphen bereikt. Bij het postkantoor wordt een uitgebreide stop voorbereid. Soep wordt gewarmd en broodjes worden belegd. De natgeregende atleten zoeken de luwte van het grote gebouw. Al snel melden zich verschillende surveillancewagens van de politie bij het actieve stel. Als de goede aard van het gezelschap is gebleken, is er ruimte voor waarderende woorden van de agenten. Wanneer er een nieuw span lopers vertrekt voor de volgende etappe naar Lochem, worden zij enkele honderden meters spontaan geëscorteerd door de hoeders van de wet.
Naar mate het lichter wordt klaart het weer op. Het tijdschema klopt nog altijd. Daarvoor moet een gemiddelde snelheid van 10 km/uur vastgehouden worden. Rond half twaalf strijkt het gezelschap neer op het Hulsbeek op 3 kilometer afstand van het monument aan de Prins Bernhardstraat. Inmiddels heeft handbiker Monica Duivenkate zich tijdens de voorafgaande etappe aangesloten bij het gezelschap. Burgemeester Bakhuys komt tot vreugde van de atleten op het Hulsbeek polshoogte nemen over hoe de tocht tot dusver is verlopen. Het bevrijdingsvuur wordt nauwlettend in de gaten gehouden en is ook nog eens veiliggesteld in een rode stormlantaarn.


De laatste 3 kilometer lopen de 20 atleten gezamenlijk. De fakkel wordt gedragen door nestor Tonnie Mulder, geflankeerd door twee vaandeldragers. Elly Buijvoets neemt de toorts over ter hoogte van haar woonhuis aan de Hyacinthstraat. Kruisingen worden rustig overgestoken. Het overige verkeer wijkt eerbiedig. Dan wordt het monument 4 en 5 mei aan de Prins Bernhardstraat bereikt. Burgemeester Bakhuys wacht de roodwitte loopgroep daar op. Na een korte overweging en na woorden van waardering, krijgt de burgemeester van Monica Duivenkate het bevrijdingsvuur overhandigd. Met deze fakkel ontsteekt de burgemeester het bevrijdingvuur bij het herdenkingsmonument in Oldenzaal.

index  |  << vorige ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... volgende >>