Besluit geen LAAC-trainingen vanwege COVID/Corona(26 november 2020)

Beste leden,

Vorige week besloot het kabinet tot enige versoepeling van de COVID-maatregelen. Bij deze willen we jullie meenemen in het besluit dat we onder de huidige omstandigheden voorlopig geen groepstrainingen op de baan (FBK en Hulsbeek) bij LAAC geven.

Bij onze overwegingen gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  1. De huidige COVID-maatregelen zijn bedoeld om clustering van mensen zoveel mogelijk te beperken.
  2. Er is voorlopig geen uitzicht op hardloopwedstrijden en -evenementen.
  3. Alle groepen hebben gelijke rechten op het gebruik van de trainingsaccommodaties.
  4. Bij het opstarten van LAAC-trainingsactiviteiten willen we deze zoveel mogelijk in de volle breedte van de vereniging opstarten.

De Atletiekunie heeft op basis van de huidige noodverordening een protocol gemaakt op basis waarvan buitentraining zou kunnen plaatsvinden. In groepjes van 4 trainen exclusief trainer, waarvan de atleten onderling tenminste 1,5 meter afstand houden. Er mogen meerdere groepjes van 4 tegelijk trainen, waarbij de onderlinge afstand van de groepjes tenminste 1,5 meter moet zijn. De sporter moet ten alle tijde bij haar/zijn groepje blijven. De groepjes mogen niet onderling van leden wisselen. Bovendien moet herkenbaar zijn bij welk groepje de sporter hoort. Er moet zoveel mogelijk worden gezorgd voor een goede spreiding over de trainingsaccommodaties.

Uiteindelijk hebben we de volgende afweging gemaakt dat:

  • De huidige spelregels rond de COVID geen normale groepstraining mogelijk maken.
  • Het protocol in de praktijk bij een opstart in de breedte lastig naleefbaar/handhaafbaar is.
  • Het organiseren van trainingen in veel groepjes van 4 geen bijdrage levert om clustering van mensen te beperken.
  • De huidige opzet van het trainen op eigen gelegenheid op basis van trainingsschema’s en het contact houden van trainers met de sporters dat wel doet.

Uit het overleg met de trainers bleek vooral veel bijval op deze beslissing.

Wij zien de opstart tot groepstraining in de breedte van de vereniging wel weer mogelijk als er verdere versoepeling van maatregelen aan de orde is. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een opzet zoals bij afname van de eerste golf sprake was. Het kabinet heeft aangegeven dat daarvan mogelijk medio december sprake kan zijn, afhankelijk van het besmettingsbeeld dat dan aan de orde is.

Belangrijk voor nu: blijf gezond, zoek elkaar op (max. 4 personen) om de trainingen van het schema af te werken en houd contact met elkaar!

De Technische Commissie,

Gjalt Gjaltema, Huub van Langen en Anton Stoorvogel.

index  |  << vorige ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380  ... volgende >>