Algemene ledenvergadering 2019 op woensdag 13 maart in Oldenzaal(2 maart 2019)

Het bestuur van LAAC Twente nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 13 maart om 19:30 uur in het clubhuis Paal 12 in Oldenzaal (Vondellaan 12, 7576 AC Oldenzaal). De stukken zijn te vinden op het besloten verengingsgedeelte van onze site. Je hebt daartoe als lid toegang. Gebruikersnaam en wachtwoord kun je vinden in de aan alle leden verstuurde nieuwsbrief. We hopen je te zien op de 13e in Oldenzaal!

De agenda voor de ALV:

 1. Opening/vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV maart 2018 (te vinden op de website)
 4. Vaststellen jaarverslag 2018 (te vinden op de website)
 5. Vaststellen financieel verslag 2018 (te vinden op de website)
  1. Toelichting penningmeester
  2. Rapportage kascommissie
  3. Decharge penningmeester
 6. Toelichting op verslagen van de commissies
 7. Decharge bestuur 2018
 8. Bestuur 2019

  Kandidaten:

  Voorzitter Anton Stoorvogel (portefeuille algemene zaken en technische cie)
  Secretaris Daniel Visscher
  Penningmeester Gjalt Gjaltema a.i. tot medio september, daarna Hugo Kok
  lid Leonie Postma (portefeuille activiteitencommissie)
  lid vacant (portefeuille wedstrijdcommissie)
  lid vacant

  Andere kandidaten kunnen zich, conform het huishoudelijke reglement, schriftelijk aanmelden bij de voorzitter, uiterlijk voor aanvang van de ALV.

 9. Vaststelling begroting 2019 en contributie (te vinden op de website)
 10. De weg naar stichting HMO
 11. Huldiging clubkampioenen
 12. Jubilarissen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
index  |  << vorige ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346  ... volgende >>