Clubblad "De Duurloper" en website

Clubblad "De Duurloper"

Kopij naar:

E-mail: redactie@laactwente.nl
Telefoon: 06-53 12 07 72

Kopijdata 2017:

13 februari, 24 april, 3 juli, 16 oktober, 5 december

Wedstrijdkalender en uitslagen:

E-mail: redactie@laactwente.nl
Telefoon: 0541-532214