Nieuw bestuur(26 maart 2019)

Tijdens de afgelopen ALV is het nieuwe bestuur als volgt gekozen:

  • voorzitter: Anton Stoorvogel
  • secretaris: Daniel Visscher
  • penningmeester a.i. (tot september): Gjalt Gjaltema
  • lid: Hugo Kok (per september penningmeester)
  • lid: Leonie Postma (portefeuille activiteitencommissie)
  • lid: vacant (portefeuille wedstrijdcommissie)
index  |  << vorige 1 2